Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2018   Ano: 2018 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 18 de outubro de 2018, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e