Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2019 Ano: 2019 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 21 de decembro de 2019, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións