Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2018   Ano: 2018 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 18 de outubro de 2018, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e

2017-2018 ORDEN de 12 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018