Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2019 Ano: 2019 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 21 de decembro de 2019, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións

Subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral. Ano: 2019 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo En data 8