Financiación Pública

FEDER
Convenio Comedor Social 2017
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social
Programa de Axudas de Emerxencia Social
Convenio Dispositivo de Acollida
Proxecto de Apoio Terapéutico
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social POISES 2014-2020