Financiación Pública

Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns 2021
Convenio Comedor Social 2020
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2020
Actuacións de Inclusión Social 2020-2022
Axudas para o fomento da gratuidade da atención educativa nas escolas infantís
Actuacións con mulleres en situación de especial vulnerabilidade 2020
Programa de Axudas de Emerxencia Social 2020
Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns 2020
Inversión e Mellora de Infraestruturas dos Centros de Menores 2020
Convenio Comedor Social 2019