Financiación Pública

Actuacións de Inclusión Social 2018-2020
Inversión e Mellora de Infraestruturas dos Centros de Menores 2018
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2018
Programa de Axudas de Emerxencia Social 2018
FEDER
Convenio Comedor Social 2017
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social
Actuacións de Inclusión Social 2017-2018
Programa de Axudas de Emerxencia Social
Convenio Dispositivo de Acollida