Financiación Pública

Convenio Fundación Inocente Inocente
Convenio Comedor Social 2019
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2019
Programa de Axudas de Emerxencia Social 2019
Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns 2019
Subvención actuacións con cargo á asignación tributaria do 0,7% I.R.P.F
Convenio Comedor Social 2018
Actuacións de Inclusión Social 2018-2020
Inversión e Mellora de Infraestruturas dos Centros de Menores 2018
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2018