Financiación Pública

Subvención actuacións con cargo á asignación tributaria do 0,7% I.R.P.F
Convenio Comedor Social 2018
Actuacións de Inclusión Social 2018-2020
Inversión e Mellora de Infraestruturas dos Centros de Menores 2018
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2018
Programa de Axudas de Emerxencia Social 2018
FEDER
Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns
Convenio Comedor Social 2017
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social