Financiación Pública

Subvención actuacións con cargo á asignación tributaria do 0,7% I.R.P.F
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2019
POISES 2020-2023: Itinerarios
POISES 2020-2023: Formación para la Inserción Sociolaboral
Programa de Axudas de Emerxencia Social 2019
Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns 2019
Convenio Comedor Social 2018
Actuacións de Inclusión Social 2018-2020
Inversión e Mellora de Infraestruturas dos Centros de Menores 2018
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social 2018