Financiación Pública

Programa de Axudas de Emerxencia Social 2018
FEDER
Actuacións integrais coas vítimas de trata de seres humáns
Convenio Comedor Social 2017
Programa de actividades dirixidas a persoas en situación de exclusión social
Actuacións de Inclusión Social 2017-2018
Programa de Axudas de Emerxencia Social
Convenio Dispositivo de Acollida
Proxecto de Apoio Terapéutico
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social POISES 2014-2020