Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2019 Ano: 2019 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 21 de decembro de 2019, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións

Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral  Año: 2019-2020 Co-Financia: Fondo Social Europeo En fecha 20 de diciembre de 2019, la Unidad de Dirección del Programa Operativo resolvió la aprobación definitiva de la Operación: Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral, enmarcada en la Programación bianual 2019-2020 del Programa Operativo de Inclusión Social y

Formación para la Inserción Sociolaboral  Año: 2019-2020 Co-Financia: Fondo Social Europeo En fecha 20 de diciembre de 2019, la Unidad de Dirección del Programa Operativo resolvió la aprobación definitiva de la Operación: Formación para la Inserción Sociolaboral, enmarcada en la Programación bianual 2019-2020 del Programa Operativo de Inclusión Social y