Subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral. Ano: 2020 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo En data 24

Subvencións a entidades de iniciativa social para a mellora das infraestruturas e de equipamento dos centros de protección de menores.Ano: 2020Importe Concedido: 21.489,50€.Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo – FederCáritas Diocesana de Ourense concorreu co Programa Operativo “FEDER GALICIA 2014-2020” á subvención publicada segundo a Resolución do 17 de decembro