Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade 2020. Ano: 2020 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo Cáritas Diocesana de Ourense concorreu co Programa “APOIO Á VIVENDA 2020” á subvención publicada segundo a Resolución do