Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2020 Ano: 2020 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 7 de decembro de 2020, notificouse a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo de Lucro en