Subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral. Ano: 2021 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo En data 02