Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2021 Ano: 2021 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 14 de decembro de 2021, notificouse a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo de Lucro