Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2021 Ano: 2021 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 14 de decembro de 2021, notificouse a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo de Lucro

Subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral. Ano: 2021 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo En data 02

Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2020 Ano: 2020 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 7 de decembro de 2020, notificouse a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo de Lucro en