Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2022 Ano: 2022 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 1 de decembro de 2022, publicouse no BOP a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo