Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión Ano: 2017 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 2 de decembro de 2017, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións