Ano: 2024 Co-Financia: Xunta de Galicia – Fondo Social Europeo A secretaría Xeral da Igualdade acaba de conceder á Cáritas Diocesana de Ourense unha subvención cofinanciada pola Unión Europea no Marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . Esta axuda promoverá o desenvolvemento de proxectos de ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL dirixidos a persoas

Programa de Actividades Dirixidas a Persoas en Situación de Exclusión Social Severa e/ou Risco de Exclusión 2022 Ano: 2022 Co-Financia: Excmo. Concello de Ourense – Área de Asuntos Sociais En data 1 de decembro de 2022, publicouse no BOP a resolución da Convocatoria de Subvencións a Entidades e Asociacións Sen Ánimo